by
ru
en
by

Avemey

logo
ФайлыГалоўнаяСпасылкіФатаграфііАнімэ

Прыклады кода для ZColorStringGrid і ZCLabel

ZColorStringGrid правяраўся на: Delphi 7, 2005-XE2; C++Builder 6.
ZCLabel правяраўся на:
 • Lazarus 0.9.28.2 (FPC 2.2.4 + Debian 5.0 + KDE3.5), Lazarus 0.9.30.2 (FPC 2.4.4 + Debian 6.0.3 + GNOME / Windows)
 • Delphi 7, 2005-XE2
 • C++Builder 6

Прыклады выкарыстання ZColorStringGrid:

Стыль вочка

ZColorStringGrid стыль вочка

Прыклад кода для Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i, j: integer;

begin
 //запаўняем табліцу
 for i := 1 to ZColorStringGrid1.ColCount - 1 do
 for j := 1 to ZColorStringGrid1.RowCount - 1 do
  ZColorStringGrid1.Cells[i, j] := IntToStr(i * j);

 //Колер фону
 ZColorStringGrid1.CellStyle[1, 1].BGColor := clYellow;
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 1].BGColor := clGreen;
 ZColorStringGrid1.CellStyle[3, 1].BGColor := clLime;

 //Змяняем стыль у калонкі
 ZColorStringGrid1.CellStyleCol[1, false] := ZColorStringGrid1.CellStyle[1, 1];
 ZColorStringGrid1.CellStyleCol[2, true] := ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 1];

 //Змяняем стыль у радку
 ZColorStringGrid1.CellStyleRow[3, false] := ZColorStringGrid1.CellStyle[3, 1];

 //Шрыфт
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 3].Font.Size := 12;
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 3].Font.Name := 'Tahoma';
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 3].Font.Style := [fsBold, fsItalic];
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 2].Font.Color := clWhite;

 //Рамка вочка
 ZColorStringGrid1.CellStyle[3, 3].BorderCellStyle := sgLowered;
 ZColorStringGrid1.CellStyle[4, 3].BorderCellStyle := sgRaised;
end; 
void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
 int i = 0;
 int j = 0;
 //запаўняем табліцу
 for (i = 0; i < ZColorStringGrid1->ColCount; i++)
 for (j = 0; j < ZColorStringGrid1->RowCount; j++)
 {
  ZColorStringGrid1->Cells[i][j] = IntToStr(i * j);
 }

 //Колер фону
 ZColorStringGrid1->CellStyle[1][1]->BGColor = clYellow;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][1]->BGColor = clGreen;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[3][1]->BGColor = clLime;

 //Змяняем стыль у калонкі
 ZColorStringGrid1->CellStyleCol[1][false] = ZColorStringGrid1->CellStyle[1][1];
 ZColorStringGrid1->CellStyleCol[2][true] = ZColorStringGrid1->CellStyle[2][1];

 //Змяняем стыль у радку
 ZColorStringGrid1->CellStyleRow[3][false] = ZColorStringGrid1->CellStyle[3][1];

 //Шрыфт
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][3]->Font->Size = 12;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][3]->Font->Name = "Tahoma";
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][3]->Font->Style = 
  TFontStyles() << fsBold << fsItalic;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][2]->Font->Color = clWhite;

 //Рамка вочка
 ZColorStringGrid1->CellStyle[3][3]->BorderCellStyle = sgLowered;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[4][3]->BorderCellStyle = sgRaised;
}

Выраўноўванне і водступы

ZColorStringGrid Водступы і выраўноўванне ў вочку

Прыклад кода для Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i, j, r: byte;

begin
 //Выраўноўванне: гарызанталь - злева, вертыкаль - цэнтр
 ZColorStringGrid1.Cells[1, 0] := 'H:L + V:C';
 //Выраўноўванне: гарызанталь - справа, вертыкаль - цэнтр
 ZColorStringGrid1.Cells[2, 0] := 'H:R + V:C';
 //Выраўноўванне: гарызанталь - злева, вертыкаль - зверху
 ZColorStringGrid1.Cells[3, 0] := 'H:L + V:T';
 //Выраўноўванне: гарызанталь - па цэнтры, вертыкаль - знізу
 ZColorStringGrid1.Cells[4, 0] := 'H:З + V:D';
 for i := 0 to 5 do
 begin
  r := i + 1;
  for j := 1 to 4 do
  begin
   ZColorStringGrid1.Cells[j, r] := IntToStr(i);
   //Водступ па гарызанталі
   ZColorStringGrid1.CellStyle[j, r].IndentH := i;
  end;
  //Справа
  ZColorStringGrid1.CellStyle[2, r].HorizontalAlignment := taRightJustify;
  //Зверху
  ZColorStringGrid1.CellStyle[3, r].VerticalAlignment := vaTop;
  //па цэнтры
  ZColorStringGrid1.CellStyle[4, r].HorizontalAlignment := taCenter;
  //Знізу
  ZColorStringGrid1.CellStyle[4, r].VerticalAlignment := vaBottom;

  //Водступ па вертыкалі
  for j := 3 to 4 do
   ZColorStringGrid1.CellStyle[j, r].IndentV := i;
 end;
end; 
void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
 //Выраўноўванне: гарызанталь - злева, вертыкаль - цэнтр
 ZColorStringGrid1->Cells[1][0] = "H:L + V:C";
 //Выраўноўванне: гарызанталь - справа, вертыкаль - цэнтр
 ZColorStringGrid1->Cells[2][0] = "H:R + V:C";
 //Выраўноўванне: гарызанталь - злева, вертыкаль - зверху
 ZColorStringGrid1->Cells[3][0] = "H:L + V:T";
 //Выраўноўванне: гарызанталь - па цэнтры, вертыкаль - знізу
 ZColorStringGrid1->Cells[4][0] = "H:З + V:D";
 int i = 0;
 int j = 0;
 int r = 0;
 for (i = 0; i <= 5; i++)
 {
  r = i + 1;
  for (j = 1; j < 5; j++)
  {
   ZColorStringGrid1->Cells[j][r] = IntToStr(i);
   //Водступ па гарызанталі
   ZColorStringGrid1->CellStyle[j][r]->IndentH = i;
  }
  //Справа
  ZColorStringGrid1->CellStyle[2][r]->HorizontalAlignment = taRightJustify;
  //Зверху
  ZColorStringGrid1->CellStyle[3][r]->VerticalAlignment = vaTop;
  //па цэнтры
  ZColorStringGrid1->CellStyle[4][r]->HorizontalAlignment = taCenter;
  //Знізу
  ZColorStringGrid1->CellStyle[4][r]->VerticalAlignment = vaBottom;

  //Водступ па вертыкалі
  for (j = 3; j < 5; j++)
   ZColorStringGrid1->CellStyle[j][r]->IndentV = i;
 }
}

Аб'яднанне вочак

ZColorStringGrid Аб'яднанне вочак

Прыклад кода для Delphi Прыклад кода для C++Builder-a

procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 Rct: TRect;
 res: integer;

begin
 //Аб'яднанне фіксаваных вочак
 res := ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRectXY(1, 0, 3, 0);
 if (res <> 0) then
 begin
  {Калі не атрымалася аб'яднаць вочкі}
 end;
 ZColorStringGrid1.Cells[1, 0] := 'Аб''яднанае вочка';
 Rct.Top := 1;
 Rct.Left := 0;
 Rct.Right := 0;
 Rct.Bottom := 3;
 ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRect(Rct);
 ZColorStringGrid1.Cells[0, 1] := 'Тэкст';

 //Спроба аб'яднання фіксаваных вочак з нефіксаванымі
 res := ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRectXY(0, 4, 3, 5);
 if (res <> 0) then
  ZColorStringGrid1.Cells[0, 4] := 'Правал'
 else
  ZColorStringGrid1.Cells[0, 4] := 'Атрымалася!';

 //Праверку на аб'яднанне можна не рабіць
 ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRectXY(2, 1, 4, 4);
 ZColorStringGrid1.Cells[2, 1] := ZColorStringGrid1.Cells[1, 0];
end; 
void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
 int res = 0;
 //Аб'яднанне фіксаваных вочак
 res = ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRectXY(1, 0, 3, 0);
 if (res != 0)
 {
  /* Калі не атрымалася аб'яднаць вочкі */
 }
 ZColorStringGrid1->Cells[1][0] = "Аб'яднанае вочка";

 TRect Rct;
 Rct.Top = 1;
 Rct.Left = 0;
 Rct.Right = 0;
 Rct.Bottom = 3;
 ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRect(Rct);
 ZColorStringGrid1->Cells[0][1] = "Тэкст";

 //Спроба аб'яднання фіксаваных вочак з нефіксаванымі
 res = ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRectXY(0, 4, 3, 5);
 if (res != 0)
  {ZColorStringGrid1->Cells[0][4] = "Правал";}
 else
  {ZColorStringGrid1->Cells[0][4] = "Атрымалася!";};

 //Праверку на аб'яднанне можна не рабіць
 ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRectXY(2, 1, 4, 4);
 ZColorStringGrid1->Cells[2][1] = ZColorStringGrid1->Cells[1][0];
}

Заваротак тэксту ў вочках

УВАГА: Паварочваць тэкст можна толькі выкарыстоўваючы TrueType шрыфты!
ZColorStringGrid Заваротак тэксту

Прыклад кода для Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i, j: integer;

begin
 //Усталёўваны ўсім вочкам TrueType шрыфт
 for i := 0 to ZColorStringGrid1.ColCount - 1 do
 for j := 0 to ZColorStringGrid1.RowCount - 1 do
 begin
  ZColorStringGrid1.CellStyle[i, j].Font.Name := 'Tahoma';
  ZColorStringGrid1.CellStyle[i, j].Font.Size := 12;
 end;
 //Заваротак у аб'яднаных вочках
 ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRectXY(0, 1, 0, 4);
 ZColorStringGrid1.CellStyle[0, 1].Rotate := 90;
 ZColorStringGrid1.Cells[0, 1] := 'Заваротак' + sLineBreak +
  'тэксту на' + sLineBreak + '90 градусаў';

 ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRectXY(1, 0, 3, 0);
 ZColorStringGrid1.CellStyle[1, 0].Rotate := 180;
 ZColorStringGrid1.Cells[1, 0] := 'Заваротак на 180 градусаў';

 ZColorStringGrid1.MergeCells.AddRectXY(2, 1, 4, 6);
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 1].Rotate := 60;
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 1].Font.Size := 16;
 ZColorStringGrid1.CellStyle[2, 1].HorizontalAlignment := taCenter;
 ZColorStringGrid1.Cells[2, 1] := 'Заваротак' + sLineBreak +
  'шматрадковага' + sLineBreak + 'тэксту на' +
  sLineBreak + '60 градусаў';

 //Заваротак у звычайных вочках
 ZColorStringGrid1.CellStyle[1, 1].Rotate := 180;
 ZColorStringGrid1.Cells[1, 1] := 'Тэкст';
end;
void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
 int i = 0;
 int j = 0;
 //Усталёўваны ўсім вочкам TrueType шрыфт
 for (i = 0; i < ZColorStringGrid1->ColCount; i++)
 for (j = 0; j < ZColorStringGrid1->RowCount; j++)
 {
  ZColorStringGrid1->CellStyle[i][j]->Font->Name = "Tahoma";
  ZColorStringGrid1->CellStyle[i][j]->Font->Size = 12;
 }
 //Заваротак у аб'яднаных вочках
 ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRectXY(0, 1, 0, 4);
 ZColorStringGrid1->CellStyle[0][1]->Rotate = 90;
 ZColorStringGrid1->Cells[0][1] = String("Заваротак") + sLineBreak +
	String("тэксту на") + sLineBreak + String("90 градусаў");

 ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRectXY(1, 0, 3, 0);
 ZColorStringGrid1->CellStyle[1][0]->Rotate = 180;
 ZColorStringGrid1->Cells[1][0] = "Заваротак на 180 градусаў";

 ZColorStringGrid1->MergeCells->AddRectXY(2, 1, 4, 6);
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][1]->Rotate = 60;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][1]->Font->Size = 16;
 ZColorStringGrid1->CellStyle[2][1]->HorizontalAlignment = taCenter;
 ZColorStringGrid1->Cells[2][1] = String("Заваротак") + sLineBreak +
	String("шматрадковага") + sLineBreak + String("тэксту на") +
	sLineBreak + String("60 градусаў");

 //Заваротак у звычайных вочках
 ZColorStringGrid1->CellStyle[1][1]->Rotate = 180;
 ZColorStringGrid1->Cells[1][1] = "Тэкст";
}

Прыклады выкарыстання ZCLabel:

Выраўноўванне і паварот тэксту


Для паспяховага запуску на форме трэба змесцаваць 15 ZClabel-аў, усталяваць ім: TrueType шрыфт, шырыню і вышыню (80 і 70).
ZCLabel выраўноўванне і заваротак тэксту

Прыклад кода для Lazarus/Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i: integer;
 num: integer;
 ZCL: TZCLabel;
 s: string;
 ang: integer;
 sEOL: string;

begin
 num := 0;
 ang := 0;
 {$IFDEF FPC}
 sEOL := LineEnding;
 {$ELSE}
 sEOL := sLineBreak;
 {$ENDIF}

 s := 'Прыклад тэксту' + sEOL + 'нейкі';
 //прабягаем па ўсіх кампанентах
 for i := 0 to ComponentCount - 1 do
  if (Components[i] is TZCLabel) then
  begin
   ZCL := Components[i] as TZCLabel;
   ZCL.Font.Size := 10;
   ZCL.Caption := s;
   inc(num);
   if (num mod 5 in [1, 2, 3]) then
   begin
    ZCL.Transparent := false;
    ZCL.Color := clYellow;
   end else
   begin
    ZCL.Font.Size := 14;
    inc(ang, 50);
    //вугал павароту
    ZCL.Rotate := ang;
   end;
   //Выраўноўванне па гарызанталі
   ZCL.AlignmentHorizontal := num mod 3;
   //Выраўноўванне па вертыкалі
   ZCL.AlignmentVertical := num mod 5;
  end; //if 
end;
void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
 int num = 0;
 int ang = 0;
 int t;
 TZCLabel * ZCL;
 String s = String("Прыклад тэксту") + sLineBreak + String("нейкі");
 //прабягаем па ўсіх кампанентах
 int i = 0;
 for (i = 0; i < ComponentCount; i++)
 {
  if (ZCL = dynamic_cast<TZCLabel *>(Components[i]))
  {
   ZCL->Font->Size = 10;
   ZCL->Caption = s;
   num++;
   t = num % 5;
   if ((t > 0) && (t < 4))
   {
    ZCL->Transparent = false;
    ZCL->Color = clYellow;
   } else
   {
    ZCL->Font->Size = 14;
    ang += 50;
    //вугал павароту
    ZCL->Rotate = ang;
   }
   //Выраўноўванне па гарызанталі
   ZCL->AlignmentHorizontal = num % 3;
   //Выраўноўванне па вертыкалі
   ZCL->AlignmentVertical = num % 5;
  }
 }
}

Маляванне на адвольным палатнеZCLabel Маляванне на адвольным палатне

Прыклад кода для Lazarus/Delphi Прыклад кода для C++Builder-a
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
 Rct: TRect;
 i: integer;
 t: byte;
 Cl: TColor;
 sEOL, s: string;

begin
 {$IFDEF FPC}
 sEOL := LineEnding;
 {$ELSE}
 sEOL := sLineBreak;
 {$ENDIF}

 ZCLabel1.Visible := false;

 Image1.Canvas.Brush.Color := clWhite;
 Image1.Canvas.Brush.Style := bsSolid;
 Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, Image1.Width, Image1.Height);

 Rct.Left := 0;
 Rct.Top := 0;
 Rct.Right := 120;
 Rct.Bottom := 50;
 for i := 1 to 5 do
 begin
  ZCLabel1.Font.Size := 10 + i;
  //Малюе тэкст на палатне колерам шрыфта
  ZCLabel1.DrawTextOn(Image1.Canvas, 'Some text', Rct, false);
  Rct.Top := Rct.Top + 10;
  Rct.Bottom := Rct.Bottom + 10;
  Rct.Left := Rct.Left + 1;
  Rct.Right := Rct.Right + 1;
 end;

 Rct.Left := 0;
 Rct.Right := Image1.Width;
 Rct.Top := 0;
 Rct.Bottom := Image1.Height;
 
 i := 0;
 ZCLabel1.AlignmentVertical := 2;
 ZCLabel1.AlignmentHorizontal := 0;
 t := 255;
 while (i <= 90) do
 begin
  ZCLabel1.Rotate := i;
  cl := t shl 8;
  //Малюе тэкст на палатне зададзеным колерам
  ZCLabel1.DrawTextOn(Image1.Canvas, 'Some text', Rct, cl, false);
  inc(i, 5);
  dec(t, 14);
 end;

 //Выраўноўванне
 ZCLabel1.AlignmentVertical := 0;
 ZCLabel1.AlignmentHorizontal := 2;
 i := 0;
 while (i <= 90) do
 begin
  ZCLabel1.Rotate := i;
  ZCLabel1.DrawTextOn(Image1.Canvas, 'Some text', Rct, false);
  inc(i, 10);
 end;

 ZCLabel1.Font.Size := 20;

 ZCLabel1.Rotate := -30;
 ZCLabel1.AlignmentVertical := 1;
 ZCLabel1.AlignmentHorizontal := 1;
 
 //Адлегласць паміж радкамі
 ZCLabel1.LineSpacing := -10;

 s := 'ZClabel' + sEOL + 'прыклад малявання' + sEOL +
    'на адвольным палатне';
 ZCLabel1.DrawTextOn(Image1.Canvas, s, Rct, clGreen, false);

 //Захаваем атрыманы малюнак у файл
 Image1.Picture.Bitmap.SaveToFile({some_path}'1.bmp');
end;
void __fastcall TfrmMain::FormCreate(TObject *Sender)
{
 ZCLabel1->Visible = false;

 TRect Rct;
 Rct.Left = 0;
 Rct.Top = 0;
 Rct.Right = 120;
 Rct.Bottom = 50;
 Graphics::TCanvas *CNV;

 CNV = Image1->Canvas;
 CNV->Brush->Color = clWhite;
 CNV->Brush->Style = bsSolid;
 CNV->Rectangle(0, 0, Image1->Width, Image1->Height);
 CNV->TextOut(10, 10, "dasd");
 String z = "Some text";

 int i = 0;
 for (i = 1; i < 6; i++)
 {
  ZCLabel1->Font->Size = 10 + i;
  //Малюе тэкст на палатне колерам шрыфта
  ZCLabel1->DrawTextOn(CNV, z, Rct, false);

  Rct.Top += 10;
  Rct.Bottom += 10;
  Rct.Left += 1;
  Rct.Right += + 1;
 }

 Rct.Left = 0;
 Rct.Right = Image1->Width;
 Rct.Top = 0;
 Rct.Bottom = Image1->Height;

 i = 0;
 ZCLabel1->AlignmentVertical = 2;
 ZCLabel1->AlignmentHorizontal = 0;
 int t = 255;
 TColor cl = clBlack;
 while (i <= 90)
 {
  ZCLabel1->Rotate = i;
  cl = t << 8;
  //Малюе тэкст на палатне зададзеным колерам
  ZCLabel1->DrawTextOn(CNV, "Some text", Rct, cl, false);
  i += 5;
  t -= 14;
 }

 //Выраўноўванне
 ZCLabel1->AlignmentVertical = 0;
 ZCLabel1->AlignmentHorizontal = 2;
 i = 0;
 while (i <= 90)
 {
  ZCLabel1->Rotate = i;
  ZCLabel1->DrawTextOn(CNV, "Some text", Rct, false);
  i += 10;
 }

 ZCLabel1->Font->Size = 20;

 ZCLabel1->Rotate = -30;
 ZCLabel1->AlignmentVertical = 1;
 ZCLabel1->AlignmentHorizontal = 1;

 //Адлегласць паміж радкамі
 ZCLabel1->LineSpacing = -10;

 String s = String("ZClabel") + sLineBreak + String("прыклад малявання") +
   sLineBreak + String("на адвольным палатне");
 ZCLabel1->DrawTextOn(CNV, s, Rct, clGreen, false);

 //Захаваем атрыманы малюнак у файл
 Image1->Picture->Bitmap->SaveToFile(/* some_path */"1.bmp");
}
ФайлыГалоўнаяСпасылкіФатаграфііАнімэ

Copyright © 2006-2012 Небарак Руслан Уладзіміравіч